Thẻ: tình trạng tảo hôn

cảnh báo tình trạng tảo hôn ở trẻ em vùng núi

Tảo hôn là tình trạng xảy ra thường xuyên ở các dân tộc miền núi vùng sâu vùng xa. Nhiều trẻ em tảo hôn, chưa hoàn thiện về giải phẫu và sinh lý tâm lý đã bị ép buộc phải trở thành cha mẹ. Quần áo trẻ em HTKIDS xin đưa ra một vài thông tin […]