Thẻ: quần áo mùa đông cho trẻ

Mùa đông cho trẻ sơ sinh mặc gì?

Chuyện chọn quần áo trẻ em – nhất là trẻ sơ sinh – trong những ngày lạnh không phải là điều dễ dàng. Bởi trẻ chưa biết nói, không thể bày tỏ tình trạng của cơ thể. Trẻ em có thân nhiệt khác với người lớn, những gì cha mẹ cảm thấy cũng không phải là […]