Thẻ: Donald Trump

“Ngài Trump, hãy tốt bụng với tất cả mọi người!”

“Ngài Trump, hãy tốt bụng với tất cả mọi người!” đó là lời nhắn nhủ của trẻ em đất nước Mỹ đến vị tân tổng thống. Hãy cùng quần áo trẻ em HTKIDS xem diễn biến thế nào nhé! Lo sợ về một tương lai bất hạnh có thể đến với nước Mỹ, nhiều trẻ […]

Trẻ em Mỹ thích Clinton hay Trump hơn?

Cuộc bầu cử đã ngã ngủ với chiến thắng suýt sao thuộc về ông Trump. Và trước đó, nhiều cuộc điều tra người dân để xem thái độ của họ thế nào, trong đó có cả trẻ em. Hãy cùng quần áo trẻ em HTKIDS khám phá thực sự thế nào nhé! Kênh truyền hình […]